Sabado, Hunyo 28, 2008

Sanaysay: Relokasyon Para Kanino - ni Danny Afante

RELOKASYON PARA KANINO?

Sa tao, sa mamamayan, o sa pulitiko

ni Danilo “Ka Danny” Afante

Ganito ang malaking katanungan na gumugulo sa isip ko. Taong 1995 nagsimula ang kaguluhan sa Brgy. Calumpang sa Marikina, na kung saan tatlong local na organisasyon ang apektado ng demolisyon sa pamumuno ng lokal na pamahalaan. Sa bilang na mahigit-kumulang na 500 pamilya na may iba’t ibang kategorya – owner, sharer, at renters. Sa maraming ulit na pagsasala at negosasyon, malaki ang tulong na inilunsad ng KPML – tactics, ED, at iba pa – upang maisaayos ang relokasyon, hanggang sa taong 1997. Pinal na nailipat ang 356 pamilya sa Balubad, Nangka, Marikina, sa pamamagitan ng in-city relocation.

1998. Nagsikap ang mga pamunuan na mag-unite para masimulan ang proseso para matiyak na mapunta sa mga relocatees ang nasabing relokasyon. Subalit sa tuwing mabubuo ang kaisahan, tila ba laging may sumisirang anay sa loob mismo ng kaisahan. Kaya back to zero na naman ang hangarin.

2001. Eleksyon. Tahasang sinabi ng mayor na kami ang bahala sa inyong lahat dahil kung may kaso, kami ang unang makukulong. Kung kaya, sa resulta ng eleksyon, namayani pa rin ang kagustuhan nila at ang naging papel ng mga presidente bago mag-eleksyon ng 2001. sunud-sunuran sa dikta at atas ng LGU hanggang 2004. Eleksyon muli na namang namayani ang mga trapong pulitiko na gamit pa rin ang halos lahat ng pamunuan sa mga relokasyon.

Hanggang sa ngayon, walang inilulunsad na mga eleksyon sa mga pamunuan, inugatan na sa panunungkulan, katulad din ng LGU, noon at ngayon.

2006. Bago mag-eleksyon, nagkapirmahan ng isang memorandum of agreement (MOA) sa pagitan ng LGU, land owner at mga lokal na samahan.

Matapos ang lokal na eleksyon, nag-laps ang MOA. Kahit na tinangkilik ng mga tao sa komunidad ang kanilang team sa eleksyon, wala naman itong bisa sa pag-laps ng MOA. At ngayon, may dagdag na problema na naman, dahil bago na uli ang officer-in-charge (OIC) ng Marikina Settlement Office (MSO), tagapamahala sa mga settlement.

May iba na namang gusto. Ano ba ‘yan! Sa tuwing magpapalit ng OIC ang MSO, may iba’t ibang taktika para ma-delay ang proseso sa palupa. Panginoon, kailan mo ba kami bibigyan ng tunay na tao para maging lingkod ng mamamayan?

Hindi lamang ang Balubad ang may ganitong problema, kahit ang Tumana, Doña Petra, 54 samahan, pati ang Bagong Sibol sa Con Uno. Ang pangako: Huwag kayong mabahala. Hangga’t ako ang mayor, hindi kayo mapapaalis at matitinag diyan sa inyong kinatitirikang bahay.

Kung kayo ang babasa sa sitwasyon, nakikita ba ninyo o nararamdaman na may pag-asang mapunta sa mga tao ang relokasyon. Samantalang 18 taon na nanungkulan sila. At itong 2010, kailangan at obligado na silang bumaba sa pwesto. E, ‘yung isa ngang konsehal mula pa sa manggagawa, siyam na taon sa konseho, ngayon konsehal uli, wala ding nagawa. Puro porma, laging nakadikit sa kusina. Sana’y may mapulot kayong ideya at karanasan sa aking mga tanong? Sila pa bang mga pulitiko ang gusto nating manungkulan sa 2010.

Mamamayan, mag-isip-isip tayo. Huwag na tayong pabola at paloko sa mga trapong pulitiko. Ibasura na rin natin si Kabayan at si GMA.

Ang mga ginawang hakbang at paraan ay ang mga sumusunod:

Una, itinayo ang core group. Binigyan ng mga pagsasanay.

Ikalawa, nagtatag ng working committee. Ang gawain ay management, monitoring, trouble shooting, nego at pangunahing pwersa.

Ikatlo, pagtatayo ng komite bawat lugar. Gawain: finance project, networking, alliance at media work

Ikaapat, regular GA at covenant sa mga kasapi.

Walang komento:

Tungkol sa Akin

Aking larawan
Adhikain naming tipunin ang mga tula, maikling kwento, sanaysay, awitin, at iba pang sulating likha ng manggagawa, maralita at iba pang sektor ng lipunan, lalo na yaong nananawagan ng pagbabago at pagtatayo ng tunay na lipunang makatao.